ATM jako pierwszy w tej części Europy wdraża zaawansowany system monitoringu w swoich centrach da..

ATMATM S.A., czołowy polski dostawca usług kolokacji i hostingu, jako pierwsza firma w Europie Środkowo-Wschodniej wdrożyła w swoich centrach danych: ATMAN i Thinx Poland innowacyjny system monitoringu środowiska w oparciu o oprogramowanie SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Monitoring 9000 zmiennych w trybie 24h/7 zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i reakcji na wszelkie zdarzenia oraz wspiera efektywne zarządzanie każdym z obiektów.

Zaimplementowany system na bieżąco kontroluje i rejestruje kilka tysięcy parametrów pracy centrum danych w trzech kluczowych obszarach funkcjonowania. Na poziomie pojedynczej szafy serwerowej kontrolowane są takie parametry jak: temperatura powietrza chłodzącego, monitoring otwarcia drzwi czy moc i pobór energii. W pomieszczeniu kolokacyjnym system monitoruje m.in. wilgotność, czujniki obecności napięcia, systemy klimatyzacji i detektory wody.

Natomiast na poziomie całego centrum danych system prowadzi szczegółowy nadzór nad przepływami systemu energetycznego, analizatorami sieci energetycznej, przełącznikami systemów zasilania rezerwowego, jak również monitoruje pracę UPS-ów, generatorów prądotwórczych, magazynów chłodu oraz systemów i klap przeciwpożarowych.


Obecnie stałemu monitoringowi poddanych jest już 9000 zmiennych w trybie 24h/7. Do końca tego roku planowane jest dołączenie kolejnych modułów i podsystemów, co spowoduje prawie dwukrotny wzrost liczby obserwowanych parametrów.


System wykrywa alarmy korzystając z aktywnych i pasywnych progów alarmowych, daje możliwość analizy trendów, tworzenia raportów oraz rejestruje historię zdarzeń.

Dzięki zbieraniu danych z wielu podsystemów produkcyjnych w jednej aplikacji możliwa jest zarówno dokładna kontrola aktualnego stanu centrum danych, jak również wczesne wykrywanie potencjalnych zagrożeń. Zaimplementowanie systemu kumulującego tak różnorodne dane może istotnie przyspieszyć reakcję służb na ewentualne zdarzenia awaryjne. Monitorowanie trendów poszczególnych parametrów pozwala także planować rozbudowę całego systemu zgodnie z rosnącym zapotrzebowaniem na poszczególne zasoby.

Planujemy już wkrótce zapewnić naszym klientom dostęp do tego nowoczesnego narzędzia, dzięki czemu sami będą mogli sprawdzić jak bezpieczne i stabilne jest środowisko centrum danych, któremu powierzyli swoje zasoby — powiedział Maciej Krzyżanowski, wiceprezes ds. operacyjnych ATM S.A. To unikalne w skali tej części Europy wdrożenie, które docelowo będzie standardem w obiektach należących do ATM — dodał Maciej Krzyżanowski.


Wdrożony system bazuje na przemysłowym standardzie SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) i obecnie jest wykorzystywany przede wszystkim przez centrum zarządzania siecią ATMAN. ATM planuje także udostępnienie interfejsu podglądu wybranych parametrów i zdarzeń klientom kolokującym swoje urządzenia w serwerowniach ATM S.A.

Jest to pierwsze takie wdrożenie w polskim centrum danych i unikalne ze względu na skalę i kompleksowość monitoringu usług świadczonych dla klientów.

Należące do ATM S.A. obiekty kolokacyjne Centrum Danych ATMAN i Thinx Poland są nowoczesnymi centrami danych zaprojektowanymi zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi Tier III dotyczącymi standardów data center i posiadają certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2005 oraz certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009.