ATM S.A. w konsorcjum z NASK

ATMATM S.A. w konsorcjum z NASK uzyskała zamówienie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na opracowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym. Wartość dofinansowania to 8 mln zł.

ATM występując w konsorcjum naukowym z instytutem badawczym NASK  została beneficjentem konkursu przeprowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach obronności i bezpieczeństwa państwa. Konsorcjum uzyskało dofinansowanie w wysokości 8 mln zł brutto na opracowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym jednostek administracji publicznej oraz resortu obrony narodowej, wraz z narzędziami wspomagającymi zwalczanie cyberterroryzmu i ochronę teleinformatycznej infrastruktury krytycznej. Głównym podwykonawcą w ramach prowadzonego Projektu będzie ATM Software sp. z o.o.


Efektem prac będzie opracowanie  platformy  wspomagającej procesy projektowania,  certyfikacji,  wprowadzania i wycofywania z eksploatacji systemów teleinformatycznych oraz obrazowanie stanu bezpieczeństwa eksploatowanych systemów, a także umożliwiającej bieżące kontrolowanie zgodności systemów teleinformatycznych z założoną polityką bezpieczeństwa. Jednym z istotnych założeń projektu jest wsparcie dla grupy standardów z rodziny SCAP (Security Content Automation Protocol) co pozwoli na uzyskanie interoperacyjności z podobnymi systemami zarządzania procesami bezpieczeństwa w państwach sojuszniczych.