Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.X

Partnerem portalu WarszawaIT.pl jest
Reklama na WarszawaIT.plReklama na WarszawaIT.pl  Współpraca biznesowaZostań Patronem Honorowym (oferta dla firm IT)Te FIRMY obecnie najwięcej rekrutują w branży IT w Warszawie:
Samsung R&D Institute Poland
poszukuje osób na stanowiska:
IT KONTRAKT
poszukuje osób na stanowiska:
Bank Millennium S.A.
poszukuje osób na stanowiska:
Zobacz Teraz wszystkie oferty pracy ››

Warszawa IT - na skróty...


Jak wystrzegać się klauzul niedozwolonych w regulaminie sklepu internetowego? PDF Drukuj Email

Klauzule niedozwolonePostanowienia wzorców umownych, które w wyniku uprawomocnienia się wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zostaną uznane za niedozwolone, podlegają z urzędu wpisaniu do rejestru klauzul niedozwolonych. Rejestr ten w formie elektronicznej prowadzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKIK”), zaś zestawienie klauzul znajduje się na stronie internetowej Urzędu. Z jednej strony umożliwia to zapoznanie się przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w stosunkach z konsumentami z postanowieniami uznanymi dotychczas za niedozwolone, jednakże dostępność oraz jawność rejestru rodzi po stronie przedsiębiorców obowiązek ich znajomości. W sytuacjach konfliktu z konsumentami nie mogą oni zasłaniać się nieznajomością klauzul. Posłużenie się klauzulami w umowach stosowanych przez przedsiębiorców doprowadzi do nieważności zapisów.

W ostatnim kwartale 2015 roku, w okresie od dnia 9 listopada do dnia 8 grudnia do rejestru prowadzonego przez UOKIK zostało wpisanych 37 klauzul, w tym 12 spośród nich dotyczyło handlu elektronicznego, a 2 – sprzedaży konsumenckiej.

Zapis w umowie umożliwiający przedsiębiorcy dokonywanie zmian w cenie pojawia się w rejestrze wielokrotnie – taki przypadek stanowi również wpis o nr 6185 „Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia (i jego potwierdzenia) i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen wyrobów w serwisie (za wyjątkiem cen zawierających ewidentne błędy edytorskie” (sygn. akt: XVII AmC 24838/13).

Zgodnie z art. 385[3] Kodeksu Cywilnego („KC”) klauzulę niedozwoloną może stanowić w razie wątpliwości zapis wyłączający lub istotnie ograniczający odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Tymczasem przywołany wyżej zapis niewątpliwie prowadzi do wyłączenia odpowiedzialności przedsiębiorcy. Dalszą konsekwencją powyższego będzie uznanie za klauzulę niedozwoloną także postanowienia przyznającego przedsiębiorcy w relacji z konsumentem uprawnienia do dokonywania wiążącej interpretacji umowy, czy też uprawnienia na rzecz przedsiębiorcy do dokonywania jednostronnych zmian w umowie bez ważnej przyczyny wskazanej w umowie. Co więcej, posłużenie się zwrotem „ewidentne błędy edytorskie” oznacza postawienie konsumenta w sytuacji, gdzie niejasność tego sformułowania, która będzie podlegała wyłącznie interpretacji przedsiębiorcy, może oznaczać dla niego konkretny skutek w postaci obowiązku zapłaty wyższej ceny niż widniejąca na stronie.

Przedsiębiorca jest odpowiedzialny za organizację oraz poprawne i zgodne z prawem funkcjonowanie prowadzonego przez siebie e-sklepu. Stanowi to konsekwencję uznania przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej za profesjonalistów, stąd nie mogą oni przerzucać odpowiedzialności za błędne działanie sklepów internetowych na konsumentów (przykładowo w zakresie błędnej ceny widniejącej w e-sklepie).

Kolejną klauzulą o której warto wspomnieć, a która została uznana za abuzywną, jest postanowienie wpisane do rejestru pod nr wpisu 6199: „Reklamacje powinny być składane tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej – w przypadku innych dróg zgłaszania zażaleń, nie są one rozpatrywane. Wszystkie skargi, dotyczące uszkodzonych towarów, należy zgłaszać w terminie, określonym w ust. 3 – reklamacje złożone później nie są uwzględniane” (sygn. akt: XVII AmC 12497/13) oraz nr wpisu 6197: „Przesłanie informacji o wadliwym asortymencie powinno nastąpić nie później, niż w terminie 3 dni od daty stwierdzenia uszkodzenia” (sygn. akt: XVII AmC 12476/13).

Powyższe konstrukcje są bardzo dogodne dla przedsiębiorcy, jednakże należy pamiętać, że konsument w celu złożenia oświadczenia o reklamacji może posłużyć się dowolną, wybraną przez siebie formą. Najdogodniejszą z form dla konsumenta będzie oczywiście dokonanie reklamacji poprzez list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, gdyż posłużenie się taką formą czyni zadość udowodnieniu złożenia reklamacji, a także wyraźnie wskazuje, od kiedy zaczyna biec termin na rozpatrzenie reklamacji przez przedsiębiorcę. Postanowienie ograniczające konsumentowi okres, w którym możliwe będzie złożenie reklamacji, niewątpliwie zostanie uznane za niedozwolone z uwagi na sprzeczność z dobrymi obyczajami i rażące naruszenie jego interesów.

Badanie postanowień wzorców umownych stosowanych w stosunkach z konsumentami zyskało nowe znaczenie szczególnie od początku roku 2016, gdyż zgodnie z zapowiedziami Prezesa UOKIK-u planowane jest przeprowadzenie szeregu kompleksowych kontroli, których celem będzie ustalenie, czy przedsiębiorcy dostosowali się do przepisów konsumenckich obowiązujących w zmienionym brzmieniu od 25 grudnia 2015 r. Z uwagi chociażby na to warto bliżej przyjrzeć się stosowanym umowom lub regulaminowi sklepu internetowego z perspektywy występowania w ich treści klauzul uznanych za abuzywne.

Paweł Leśny

Katarzyna Barszczewska

JPL Group Sp. z o. o.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Sprawdź również najnowsze
Oferty Pracy w IT w Warszawie:


 Stanowisko / Firma:

Programista / Developer

Tester Oprogramowania / Software Engineer

Administrator IT / Manager IT


Czytaj więcej najnowszych wiadomości branży IT z Warszawy i całej Polski

Internet rzeczy (IoT) - Jak sieć WWW dała dała temu początek
14.07.2019


Warszawa informacje


Sieć World Wide Web ma już ponad 30 lat. Stworzony, przez sir Tima Bernersa-Lee, protokół WWW wywarł ogromny wpływ na cały obecny świat. Pierwotnie wizja Bernersa-Lee przyjmowała skromną formę schematu opartego na koncepcji zarządzania informacjami. Niespodziewanie doprowadziła jednak do eksplozji danych, torując drogę do dzisiejszego świata połączonego globalną siecią oraz umożliwiając ludziom [ ... ]


dom przyszłości dzięki technologii 5G
20.06.2019


Warszawa informacje


Dom znający wszystkie upodobania swojego właściciela oraz szafa pełna inteligentnych ubrań z funkcją kontroli stanu zdrowia. Brzmi jak wizja przyszłości? Rozwiązania z obszaru inteligentnych domów wprowadzane są już teraz i choć na co dzień się o tym nie myśli, to za ich upowszechnieniem stoi nadchodząca technologia 5G. Według danych przedstawionych w tegorocznym raporcie Ericsson ConsumerLab [ ... ]


Europejskie pieniądze na polską sztuczną inteligencję
20.06.2019


Warszawa informacje


Samurai Labs, pierwsze w Polsce laboratorium sztucznej inteligencji walczące z cyberprzemocą, otrzymało grant z europejskiego programu Horyzont 2020. Spośród 25 krajów i 2822 złożonych wniosków, dofinansowanie uzyskały jedynie 274 projekty, z czego zaledwie trzy z Polski. Łączna kwota przyznana przez Komisję Europejską na innowacje to 13,7 miliona euro. Horyzont 2020 to największy unijny pro [ ... ]


Ericsson Mobility Report: rozwój sieci 5G szybszy niż przewidywano
12.06.2019


Warszawa informacje


  Oczekuje się, że w roku 2024 liczba subskrypcji 5G wyniesie 1,9 mld, gdyż operatorzy zwiększają liczbę wdrożeń, a użytkownicy przechodzą na urządzenia 5G Przewiduje się, że do końca roku 2024 zasięg 5G obejmie 45 procent populacji świata Oczekuje się, że w roku 2024 sieci 5G będą obsługiwać 35% globalnego ruchu mobilnego  Wczesny impet i entuzjazm wobec sieci 5G sprawiły, że  [ ... ]


Ericsson i SoftBank wprowadzą w Japonii sieć 5G
03.06.2019


Warszawa informacje


Ericsson dostarczy firmie SoftBank sieć dostępu radiowego pracującą w średnim i wysokim paśmie 5G, a także rozbuduje obecną sieć LTE Wybór firmy Ericsson jako dostawcy technologii 5G to efekt wspólnych działań w zakresie weryfikacji koncepcji Obie firmy planują dalsze prace nad rozwojem wykorzystania technologii 5G Firma Ericsson (NASDAQ: ERIC) została wybranym przez SoftBank dostawcą [ ... ]


Pozostałe Artykuły